Saamøj en knøwe par

SØG – i Aakjærs Univers

SAAMØJ EN KNØWE PAR

Ved Ludvig Jensen og hustrus sølvbryllup

Han hår wot mi villest Ven,
lisse læng a kund rør æ Pen.
Baare det hans haand aa trykk
fand a war en skjønne Løkk

Han haar laa saa manne Frø
i dem ung baag Frøst å Snø
spør kun om hans Arbejdsmaad
og dje Øwn vil spell så glaad.

Hun haar wot en hweller Kwind,
osse bode ud’ og in’.
Om fræ Sønder heller Nar
kom en glaadle te dje Dar.

Trofaasthieddet war dje Nawn.
Aa ta fræ dem war en Sawn.
Ja, saa møj en knøwe Par,
søen de er, og søen de war!

De to Folk dem vil vi ær,
lisse laant wor Daw vil bær,
og nær de haar end dje Bied –
aa, hvor skjøn dje Suel gaar nied!

29 Oktober 1923