Stemninger

Jeppe Aakjærs digtning er i stort omfang udbredt som tekster – kendte og ukendte. Teksterne har glædet, begejstret, forarget, provokeret og underholdt mangt og meget, og har med deres indhold berørt vore følelser og fremkaldt stemninger, som er ubestemmelige følelser, som vi hver for sig oplever inde i os selv. ”Stemninger” er det indtryk fra en tekst, som står ”mellem linjerne”. Ikke kun de skrevne tekster kan fremkalde stemninger. Vore sanser: hørelse, syn, smag, lugt/duft og kombinationer af disse er i allerhøjeste grad med til at danne stemninger, og det er individuelt hvilke sanseindtryk, der fremkalder hvilke stemninger hos os.

Ud over det skrevne oser Jenle af stemninger – ude og inde – permanente og flygtige – stedfaste og ubestemmelige. Disse stemninger er en stor del af Jenle ligesom teksterne. De kan genskabes med fotografier, videoer, lydoptagelser, tekster, udokumenterede
indtryk mv.

Under nedenstående overskrifter findes der kategorier af stemninger fra Jenle:

Events/begivenheder:

Jenlefester

”Bente Kure og Leif Ernst”

Literaturdage

Familien på Jenle

Videoer

Fotoserier