Hugormen

Click here to add your own text

Nabolav

Click here to add your own text

Godaw ijen

“Godaw ijen” er et digt, som Aakjær skrev i nov.1918 som et argument for at stemme for Nordslesvigs tilslutning til Danmark ved afstemningen i februar 1919.
Digtet læses her af Grethe Funch

A glemmer Ae Aalle i Mi daw

Click here to add your own text

Bjergets nøgler

Click here to add your own text

Historien om en far

Click here to add your own text