Logo for Dialekt gruppen på Jenle

Nissehævn

Fra “Po fir Glowend Pæl”

Nissehævn

Men no skal I da karenmæ osse hør’ lidt om æ Nisser”, saa Jehannes.

“De mo ett hiel blyw glemt.

Se, æ Bjærremænd, der er bløwn snakked en Dil om i Awten, de haaj jo dje Tilhold rundenom i æ Hyw’ og æ Bakker; men det vild æ Nisser ett læ sæ nyw mej; de vild missen indendar aa bow og ha dje Kotir med anne Mennesker.

Derfor bløw de kaldt Gordboer heller Gordbonisser. Og de kund hold en faale Rettense i en Gord, saalæng en sto po en gued Fued med dem, men der skuld heller ett møj Kunster te æ, far de kund blyw ret saa hjernegal’; og saa kund de hætt po de væste Skaarstykker. – Søen haaj de po jen aa æ Gord’ i Kostowf- en Gordbonis.

Det war saamøj en Træjring! Men somti drøw han no hans Kigser aavidt; saa mott han jo snevves, og det war æ, æ bette Morris ett po nue optinkele Maader vild tol.

Og saa bløw der jo Kommes! Det war jo da for det Mjesten henn i æ Udhus’ han haaj hans Gaang; – i æ Sals ved a ett, te de haar sit ham – søen osse i den Gord, hvorom no Taalen er.

Hwitte’ saa æ Kaal’ kam ud, saa war Gordbonis tefaes. Og det war han lig vis, om det war Næt hæ Daa, for hans Lojer dem slap de ett for.

Søen ski’ æ ett saa sjalden, te haaj en Kaal la sæ for aa ta hans Mejjesøvn i den jenn Hjøgwol, saa wa’ æ lisse re, te han slo hans Brikker op i den naaen.

Tho saa kund æ jo hænd sæ, te æ Kaal’ bløw urrissæ øwer den Bettes Kanallistræger og prøwed po aa ærre ham ijen; men Gu Faare bewors, hwor fløjtegal æ bette Stegi kund blyw!

Søen war æ en skjøn Slettdaa, æ Kaal’ haaj wot nied ved æ O og hwerre Hy, no war de kommen hjem aa æ Engi for aa skjelt sæ en Mejjessøwn ind” i den suel Hjøgel. Søen i æ Mejjesbrynd’ er æ jo raarest aa vær i Skyggi. Men som de ska ind ad æ Risthusdar, saa sie de, te gotten Nis sejjer aa dingler med æ Træsko ud aa æ Kwistlog, tho det war jo rigtig hans Kans aa sejj her aa slikk Suelskjen, men’ de anne gik ved dje Arbed.

Og saa er der da jen aa æ Kaal’ – han haar wal sajt hat nø Pek te ham – og saa tøt han wal, te her so æ bette Kaalsen godt for æ Skrald – nok aa fortæl’: han griver en Rawt og leg’er da te den her bette Pirris i syndig Maad’er! søen en Par rigtig jawngued Swirp øwer æ Taller! Den bette gir en stur Hwæ fræ sæ og kyster Bagkorre nied i æ Hjøgel.

Æ Kaal’ baagatter hweranner ind ad æ Dar aal det, de ku støwtrend!

De trower jo, de skuld ha græven ham! Men vild de ett nø andt!

Der war sgi ingen Nis aa opdav; han haaj salvired sæ. Og de laa dem te aa sow’ po dje grønn Or.

Men Ihvad Nis han haar aa gyer! han fat i en laang Rinkning Reeb!

Den jen End fo han swired om æ Knaagler aa æ Kaal’, søen te de udgjør en passend Knip; den naaen End’ øwer æ Haandbuend, saa harows og harop med æ Sager!

Der hænd æ det Hiele! I kan trow, der war Skrej i æ Arbed!

Jen, tow, tre! saa so en jo fir før’ Kaal’ der hænd og spadjed som en Knip røged Sild po jen Snor.

Og de elendige Mennesker, der vownt op og fand sæ sjel i den Handtiring, – æ Hued nied, æ Træsko den naaen Vej – de ga jo hwer Spjat, og nø Hwæl, hette Bøen, som skuld dje Lyv da ta’ End’.

Og æ Gordbo han sto jo der nejenfor og skogred og slow sæ po æ Knæer og skaft sæ, det lied Ting!

Det war Wand po hans Møli!

Tesidst kam der jo da Hjælp tested og fæk æ sølle Knæjt’ fired te æjurd, inden de rejn haaj mist æ Aand-.

Sind trowr a’tt, de prøwed po aa legg Daller te Gordbonis!

Logo for Dialekt gruppen på Jenle

ERSTAT DENNE TEKST MED TITEL, Jeppe Aakjær, ERSTAT MED UDGIVELSESDATO

Teksten til ERSTAT MED TITEL PÅ VÆRKET

ERSTAT MED TEKSTEN FOR VÆRKET – HUSK at benytte “T”-knappen fra værktøjslinjen ovenover, hvis tekst kopieres fra Word eller andet tekstbehandlingsprogram!

Logo for Dialekt gruppen på Jenle

ERSTAT DENNE TEKST MED TITEL, Jeppe Aakjær, ERSTAT MED UDGIVELSESDATO

Teksten til ERSTAT MED TITEL PÅ VÆRKET

ERSTAT MED TEKSTEN FOR VÆRKET – HUSK at benytte “T”-knappen fra værktøjslinjen ovenover, hvis tekst kopieres fra Word eller andet tekstbehandlingsprogram!

Logo for Dialekt gruppen på Jenle

ERSTAT DENNE TEKST MED TITEL, Jeppe Aakjær, ERSTAT MED UDGIVELSESDATO

Teksten til ERSTAT MED TITEL PÅ VÆRKET

ERSTAT MED TEKSTEN FOR VÆRKET – HUSK at benytte “T”-knappen fra værktøjslinjen ovenover, hvis tekst kopieres fra Word eller andet tekstbehandlingsprogram!

Logo for Dialekt gruppen på Jenle

ERSTAT DENNE TEKST MED TITEL, Jeppe Aakjær, ERSTAT MED UDGIVELSESDATO

Teksten til ERSTAT MED TITEL PÅ VÆRKET

ERSTAT MED TEKSTEN FOR VÆRKET – HUSK at benytte “T”-knappen fra værktøjslinjen ovenover, hvis tekst kopieres fra Word eller andet tekstbehandlingsprogram!