Udgivet: 4. Jan. 1909

H. F. Fejlberg

Hwor er æ skjon, te de er te,
som vil det Gued’ bewaar’,
som gor saa biel’ og æsler ve’
og kan sæ aalle spaar’!
— Do war saamøj en stredde Knop,
der gjord’ en stywle Bied,
der vild’, æ Awr skuld’ ploves op,
fâr Dawsens Suel gik nied.
Si dæ no om, og kik tebaag’:
En Omfer heller tow,
læd ham saa komm’, æ Awtenskraag’,
og hwil’ sæ po di’ Plov!
Og gor æ Maan’ saa taangle op
og skjarer po di’ Ru’e,
der dripper Sagn i æ Lyng si’ Top
og Guld af hwer di’ Fu’e.